Články

Zber osobomesiacov

a odpočty meračov

Správca je povinný zrealizovať zber osobomesiacov na konci roku za účelom správnosti rozúčtovania nákladov podľa tohto kľúča...

Správa nehnuteľnosti

Správca zastupuje záujmy vlastníkov v súlade s platnými technickými a legislatívnymi predpismi. Uzatvára v mene vlastníkov...

Postup preberania nehnuteľnosti

Správca povinný oboznámiť sa s adresou a rozsahom priestorov v preberanej nehnuteľnosti, skontrolovať platnosť a rozsah splnomocnenia ...

Kontaktujte nás!

Štefánikova 55

949 01, Nitra

Tel.č.:421 905 851 933