Každý správca by mal čo najlepšie poznať svoj produkt, teda nehnuteľnosť, ktorú spravuje. Produktom je v tomto prípade dom s riadne splnenými finančnými záväzkami, s dobrým technickým stavom, bez nájomníkov neplatičov, v súlade s legislatívou, zabezpečený všetkými potrebnými dodávkami či už materiálnymi alebo službami. Správca sa taktiež snaží o rozvíjanie a skvalitňovanie bývania v dome, ktorý je pod jeho správou.

Štefánikova 55

949 01, Nitra

Tel.č.:421 905 851 933