Za správcu nehnuteľnosti môžeme považovať pracovníka, ktorého zodpovednosť spočíva v prevádzkovaní nehnuteľnosti. Jeho zameranie je technicko-administratívne a vykonáva aktivity a úkony potrebné pre vedenie ekonomickej, technickej a právnej stránky vedenia spoločnosti. Každý správca by mal mať všeobecný rozhľad v danom odbore, technické znalosti a schopnosť pracovať s ľuďmi.

Štefánikova 55

949 01, Nitra

Tel.č.:421 905 851 933