Správca nehnuteľnosti v správe našej spoločnosti sa stará o kompletnú prevádzku nehnuteľnosti po technickej a organizačnej stránke.

Je ho práca začína prevzatím domu od predchádzajúceho správcu alebo od stavebníka resp. spoločnosti realizujúcej výstavbu.

Pokračuje komplexnou starostlivosťou o technickú, administratívnu a organizačnú prevádzku nehnuteľnosti.

Práca správcu končí odovzdaním nehnuteľnosti inému správcovi alebo ukončením správy bez odovzdania (napr. pri demolácii a pod.).

Štefánikova 55

949 01, Nitra

Tel.č.:421 905 851 933