Potvrdenie
o veku stavby 

Štefánikova 55

949 01, Nitra

Tel.č.:421 905 851 933