Čo ponúkame? 

Maxfin s.r.o. poskytne vášmu bytovému domu spoľahlivého a flexibilného správcu, ktorý za vás bude riešiť všetky činnosti, ktoré patria ku správe nehnuteľností. Zastrešujeme všetky oblasti správy:

Ekonomická správa
 • Vedenie ekonomickej agendy bytového domu

 • Čerpanie fondu opráv

Technická správa
 • Zmluvné zabezpečenie energetických médií

 • Zmluvné zabezpečenie opráv, údržby a havarijnej služby

 • Zmluvné zabezpečenie odvozu odpadu

 • Zmluvné zabezpečenie servisu výťahov

 • Zabezpečenie upratovania spoločných priestorov v bytovom dome

 • Zabezpečenie pravidelných odborných skúšok plynových rozvodov, elektrickej energie a bleskozvodov

 • Zabezpečenie požiarnej kontroly

 • Zabezpečenie deratizácie domu

Investičná správa
 • Zabezpečenie investícií do nehnuteľnosti

 • Zabezpečenie poistenia majetku

Právna správa
 • Súdne vymáhanie pohľadávok

Kontaktujte nás!

Štefánikova 55

949 01, Nitra

Tel.č.:421 905 851 933