Správca zabezpečuje každej nehnuteľnosti kompletnú administratívnu, technickú i organizačnú prevádzku, ktorá funguje od prevzatia domu pod jeho správu a končí odovzdaním nehnuteľnosti inému správcovi.

Štefánikova 55

949 01, Nitra

Tel.č.:421 905 851 933