Zber osobomesiacov a odpočty meračov

Správca je povinný zrealizovať zber osobomesiacov na konci roku za účelom správnosti rozúčtovania nákladov podľa tohto kľúča. Nahlásené údaje je povinný odsúhlasiť so zástupcami vlastníkov, ktorí správnosť alebo zmeny u nesprávne uvedených údajov potvrdia svojim podpisom na listine k tomuto účelu pripravenej.

 

Správca je povinný na prelome rokov vykonať odpočty meračov vody a tepla okrem odpočtov meračov, ktoré si vykonávajú zmluvný partneri za účelom rozpočítavania, úľava sa netýka objektových meračov. Na odpis sa použije zberný lístok. Odpis sa vykoná tak, aby k 20. januáru bola jasná spotreba u domov, ktoré nemajú objektový merač. Nenahlásené spotreby do 20. januára budú rátané ako spotreba podľa smerného čísla. V prípade, že dom má ujednanú pokutu pre takéto prípady, táto bude akceptovaná len pri vyúčtovaní, dodávateľom sa nahlási meraná spotreba + smerné čísla pre neodčítané resp. nenahlásené spotreby. Výslednú hodnotu správca nechá potvrdiť zástupcom vlastníkov svojim podpisom na listine k tomuto účelu pripravenej.

Kontaktujte nás!

Štefánikova 55

949 01, Nitra

Tel.č.:421 905 851 933