Zmena vlastníka

Zmena vlastníka 

K vybaveniu Vašej žiadosti budeme potrebovať nasledovné dokumenty. Prosíme zaslať dané dokumenty na e-mail: info@maxfin.sk

  1. Potvrdený návrh na vklad s vyznačeným dátum a číslom konania (červená pečiatka)

  2. Sken vypísaného tlačiva „Žiadosť o evidenciu zmeny vlastníka bytu

Kontaktujte nás!

Štefánikova 55

949 01, Nitra

Tel.č.:421 905 851 933