Žiadosť o vystavenie potvrdenia - Vyhlásenie správcu o nedoplatkoch