MAXFIN s.r.o.
Štefánikova 32/55
949 01 Nitra

IČO: 444 93 240

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri 

OS Nitra, odd. Sro, vl.č. 23452/N

Napíšte nám

Dôležité telefónne čísla


Havarijná služba:                              0905 851 933 / 0908 922 597

/vodoinštalácia, kanalizácia, kúrenie, elektroinštalácia v spoločných priestoroch/

 ZSVS / Západoslovenská vodárenská spol./               037/694 9336

 /hlásenie porúch nonstop /poruchy verejného                0904 259 687

   vodovodu a kanalizácie/    

Západoslovenská energetika:                                     0800 111 567

/ hlásenie porúch pri výpadkoch elektrickej energie /

 SPP / Slovenský plynárenský priemysel /:                    0850 111 727

/ hlásenie porúch a únikov plynu nonstop /

 NTS, a.s. / Nitrianska teplárenská spol., a.s./ :           037/692 3411

/ dispečing, poruchová služba /                 0917 396 105

TECHEM                                                              035/642 04 24

____________________________________________________________ 

Integrovaný záchranný systém   112

Hasiči                                    150

Záchranná služba                    155

Polícia                                   158

Mestská polícia                       159