Oznámenie o zmena vlastníka

K vybaveniu Vašej žiadosti budeme potrebovať nasledovné dokumenty. Zašlite nám ich prosím na e-mailovú adresu: info@maxfin.sk alebo ich odfoťte do mobilu a pošlite na t.č.: 0905 851 933.

1.       Potvrdený návrh na vklad s vyznačeným dátum a číslom konania (červená pečiatka)

2.       Sken vypísaného tlačiva „Žiadosť o evidenciu zmeny vlastníka bytu